Adatvédelmi szabályzat – Casinogames77

Meghívás a https://casinogames77.com/ oldalra (a „webhely”).
Kik vagyunk

Ez az internetes oldal a Casinogames77 (” CasinoGames77″, „We”, „Us” vagy „Our” által üzemeltetett weboldal.

Webhelyünk megtekintésével és Megoldásaink használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és teljes mértékben figyelembe veszi ezt a Személyes adatvédelmi nyilatkozatot.

A Társaság tudomásul veszi, hogy az Ön személyes adatainak gyűjtése során betartjuk a máltai törvényeket, és minden bizonnyal a GDPR alapján kezeljük az Ön személyes adatait. Bármilyen további igény vagy kérdés esetén az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban fordulhat segítségünkre.

Bármilyen értesítést, felszólítást vagy egyéb interakciót, amelyet Ön a Vállalkozásnak címez, hitelesített levélben, tértivevénykérésben vagy e-mailben küldjük el. Minden e-mailben végzett interakció a továbbítás napjának megfelelő munkanapon érkezettnek minősül.

Jelentések

A jelen közleményben szereplő kifejezések által használt kifejezések a GDPR által meghatározott jelentéssel bírnak, és megfelelően értelmezve is lesznek. Ezen túlmenően az alábbi lista értelmezései a következőket használják:

GDPR- General Information Security Guideline (EU). április 27-i általános információbiztonsági iránymutatása (EU) 2016/679 a természetes személyek védelméről a személyes adatok kezelése tekintetében, valamint az ingyenes az ilyen adatok mozgása, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése, módosított, módosított vagy hatályon kívül helyezése, valamint időszakosan aktív.
Szolgáltatások – a Vállalkozás által a webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatások.
Magánszemély – bárki, aki fiókot vagy elérhetőségeket regisztrál, és az internetes oldalon szörföl („Ön”, „Ön”).
Téma

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket a Vállalat az Egyéneink személyes adatainak védelme érdekében követ. Az Ön személyes adatainak bármilyen gyűjtését és feldolgozását végezzük, valamint garantáljuk azok biztonságát és magánéletét.

Jogot kapunk a jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítására és frissítésére, amikor azt megfelelőnek ítéljük, és annak bármilyen változása hatályba lép, és a Weboldalon online megjelenő körülmények következménye. A jelen Személyes adatvédelmi értesítés bármely jelentős módosításáról tájékoztatjuk Önt.

Az adatfeldolgozás fogalmai

Teljes mértékben tiszteletben tartjuk az Ön alapvető jogait, és személyes adatainak védelmét is aggodalomra adjuk. Ennek megfelelően az Ön személyes adatainak feldolgozása során betartjuk a szabványos fogalmakat:

Személyes adatait kizárólag engedélyezett és tisztességes feldolgozás céljából adjuk meg, és teljes nyitottságot tartunk fenn az Ön személyes adatainak kezelési módjával szemben.
Az Ön Személyes Adatait csak meghatározott, konkrét és valódi célokra gyűjtjük és finomítjuk, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint, és nem finomítjuk ezeket jobban az ezekkel a funkciókkal összeegyeztethetetlen módon.
Csak olyan mértékben finomítjuk az Ön személyes adatait, amennyire az szükséges és megfelel az összegyűjtésük céljának.
Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön Személyes Adatai pontosak legyenek, és szükség esetén frissítsék a kezelés céljait, és minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy hiba esetén azonnal eltávolítsuk vagy kijavítsuk azokat.
Személyes adatait megfelelő technikai és szervezési eljárások alkalmazásával úgy finomítjuk, hogy azok biztonságát biztosítsuk.

Összességében betartjuk az összes megfelelő jogszabályt, valamint a törvényi kötelezettségeket, mint az Ön Személyes Adatainak Adatkezelője.

Gyűjtött személyes adatok fajtái

A Cég a következő Személyes adatokat gyűjti és kezeli.

Azon a ponton, ahol elérhető, és használja a webhelyet:

IP-cím;
Végfelhasználói moduladatok;
Szörfözési adatok;
Tájékoztatás a Webhellyel kapcsolatos egyéni preferenciákról.

Minden egyéb személyes adatot közvetlenül Ön ad meg a Casinogames77-tel való interakció során.
Funkciók, valamint az adatfeldolgozás jogalapja.

A Vállalkozás finomíthatja az Ön Személyes Adatait, hogy teljesítse a Feltételek szerinti kötelezettségeit a funkciók betartása érdekében:

Az Oldal, valamint a Szolgáltatók kezelése és fejlesztése;
Ügyfélélmény fokozása, amely testreszabott Szolgáltatók kikötéséből, valamint a Weboldal és a Szolgáltatások felújításából áll;
Új termékek, segédprogramok és kínálat bővítése;
Információk gyűjtése, kezelése, valamint statisztikai és egyéb kutatások és elemzések végzése; és még.
A Webhely feltételeinek való megfelelés megerősítése.

A Vállalkozás az Ön személyes adatait csak az Ön törvényes hozzájárulásával kezelheti a következő célokra:

Ipari kommunikáció, reklámozás, valamint Megoldásaink vagy harmadik féltől származó szolgáltatások marketingje; is.
Kutatási célú tanulmányok lebonyolítása, valamint ügyféltoborzási tréningek.

Önnek joga van bármikor visszavonni a felhatalmazást. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja az adatai kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt.

Információ címzettjei

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt funkciók végrehajtása érdekében az Ön Személyes adataihoz hozzáférést biztosíthatunk, illetve átadhatjuk azokat a címzetteknek:

Harmadik fél cégek az internetes oldal zavartalan működéséért és fejlesztéséért; és.
Harmadik fél szolgáltatók életkor-ellenőrzési szolgáltatásokhoz.

Adatfeldolgozóink az Ön személyes adatait olyan szerződés alapján kezelik, amely a jelen Adatvédelmi nyilatkozat által biztosított adatvédelemmel megegyező fokú adatközpontokat köt.

Az Ön Személyes Adatait az Európai Unión kívül semmilyen harmadik félnek nem adjuk ki.

Abban az esetben, ha bíróság vagy más közigazgatási hatóság megkövetel bennünket, jogellenes feladatokkal kapcsolatos vizsgálat alapján, a Társaság az Ön Személyes Adatait a jogszabályok által meghatározott szintre átadhatja a hatóságoknak.

Információbiztonság és diszkréció

Az Ön Személyes Adatai megfelelő felhasználásának és stabilitásának biztosítása, valamint az illetéktelen vagy véletlen hozzáférés, feldolgozás, eltávolítás, megváltoztatás vagy különféle egyéb felhasználások megelőzése érdekében a Vállalat megfelelő belső szabályzatot alkalmaz, valamint minden megfelelő üzletet megtesz, műszaki, valamint eljárási biztonsági lépések, valamint műszaki szabványok, megfelelő törvények és előírások alapján.

Az Ön személyes adatainak a Vállalat általi feldolgozását olyan módon végzi, amely garantálja a magánélet védelmét és biztonságát, figyelembe véve a legfrissebb növekedéseket, a megvalósítás költségeit, valamint a természetet, a terjedelmet, a kontextust és a célokat is. a kezelésről, valamint az Ön törvényes jogaira és szabadságaira vonatkozó veszélyekről, amelyek mindegyik forgatókönyvre vonatkoznak.

Személyes adatait kizárólag a Vállalat felhatalmazott dolgozói dolgozzák fel, akiket szigorú mérlegelési kötelezettség terhel.

Személyes adatok megőrzése

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen Tájékoztatóban ismertetett megfelelő feldolgozási funkciók teljesítéséhez szükséges, az Adatminimalizálás és a Tárhelykorlátozás elveinek megfelelően. A megőrzés időtartamát követően az Ön személyes adatait eltávolítjuk adatforrásainkból és rendszereinkből.

Ha úgy érzi, hogy jogait megsértették, Önnek joga van panaszt benyújtani az Információs Munkahelyen, valamint az Információbiztonsági Biztosnál a következő oldalon: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/ panaszok.aspx.

Az Ön kötelezettségei

Weboldalunk használatával, valamint személyes adatainak megadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Vállalat kérésének megfelelően tényleges, pontos és teljes adatait köteles megadni. Ezen túlmenően tájékoztatnia kell minket az adatainak bármilyen módosításáról, hogy a garanciát illetően az adatok naprakészek és pontosak legyenek.

Süti irányelv

Weboldalunk sütiket használ. További részletekért tekintse át Süti irányelv -szabályzatunkat.